Burzum

Burzum var et enmannsprosjekt i regi av Varg Vikernes fra Bergen. Vikernes startet med musikk i 1988, men det var først i 1991 at han ga ut sin første EP. Navnet Burzum betyr mørke, og stammer fra det fiktive språket  J. R. R. Tolkien skapte da han skrev Lord of the Rings, en trilogi som fascinerte Vikernes i mange år. Vikernes brukte i mange år artistnavnet Count Grishnackh, et navn han lånte fra orken Grishnákh fra nettopp Lord of the Rings. I Norge er Vikernes mest kjent under navnet Greven. Vikernes, eller Greven som han ønsket å bli kalt, lot seg også inspireres musikalsk av Lord Of the Rings. Han har gjentatte ganger hevdet at de to første LPene til Buzrum inneholder ulike trylleformler som visstnok bare er mulig å høre på LP utgivelsene, ikke CD.

Drap og kirkebranner

Vikernes er for mange i Norge mest kjent for kirkebranner og drap, og ikke nødvendigvis musikk.
Vikernes var en sentral del av det norske black metal miljøet tidlig på 90-tallet, et miljø som i en 5-års periode fikk mye oppmerksomhet fra hele verdens presse. Miljøet fikk ikke bare mye oppmerksomhet for den spesiell musikken og imaget medlemmene hadde. Det var drapene og de utallige kirkebrannene som satte Norge og satanrocken(som det ble kjent som i media) for alvor på kartet.
Det hele startet i kjelleren på en platebutikk i Oslo kalt Helvete, for her hadde det vokst opp et lite miljø som kalte seg selv “Den sorte sirkel”. Det var fra dette miljøet den “andre bølgen” av norsk black metal vokste fram tidlig på 90-tallet. Den sorte sirkel var en mindre gruppe unge gutter og menn i alderen 16 til 25 år som var ekstremt opptatt av det okkulte og satanisme. Blant de mest fremtredende medlemmene i miljøet som holdt til i kjelleren på Helvete var blant annet Terje Faust, Øystein Aarseth (som også var eier av Helvete) og Varg Vikernes. Faust og Aarseth startet i sin tid det verdenskjente bandet Mayhem sammen. De tre guttene var også sentrale i flere store kirkebranner i Norge, blant annet brannen i Holmenkollen kapell og Bergen stavkirke. Vikernes, Faust og Aarseth ga i løpet av 4 år ut en rekke plater under ulike band- og artistnavn. De ble raskt seriøse figurer innen black metal og mottok en rekke priser og heder fra media verden over. Samarbeidet fikk dog en brå slutt i 1994, da Vikernes drepte Aarseth i kjelleren på Helvete. Ifølge Vikernes var drapet en følge av et satanistisk rituale som hadde gått galt.

Fengselsårene

Vikernes ble i 1995 dømt til 21 års fengsel for drapet på Aarseth og flere kirkebranner. Vikernes fikk presseomtale verden over, og drapet og kirkebrannene hadde hevet han til et nytt nivå hva gjaldt status i black metal og det okkulte miljøet. De første årene i fengsel gikk han tilbake til sine musikalske røtter og startet igjen med musikkproduksjon på egenhånd. Han hadde ikke tilgang til verken bass, gitar eller trommer. Eneste instrumentet han var tillatt var en synthesizer. Fra fengselet ga Vikernes ut 3 album de neste årene. Alle tungt inspirert av det okkulte og mørke. Da Vikernes ble løslatt fra fengsel i 2009, forsvant han fra medias søkelys. Mange hevdet han hadde trukket seg tilbake i de svenske skoger for å holde fast på det imaget som presseomtalen og fengselsoppholdet hadde gitt ham i black metal miljøet. Alt man vet med sikkerhet er at han mellom 2009 og 2014 ga ut 4 nye album, alle under Burzum-navnet. De 4 albumene ble meget godt mottatt av fansen, mens pressen derimot ble ikke helt overbevist. I 2016 sendt han ut en pressemelding hvor han opplyste at han ga seg som musiker og at han hadde gitt avkall på navnet Greven.